Stawki  eksploatacji i funduszu remontowego w Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok

Stawki  eksploatacji i funduszu remontowego w Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2022 rok na poszczególne budynki wynoszą:

 

lp. Nazwa ulicy

Odpis na fundusz remontowy

na 2022 rok

Opłata eksploatacyjna      na

2022 rok

  Razem opłata na 2022 rok
1. Kochanowskiego 11-17 1,00 1,80 2,80
2. Kochanowskiego 7-9 1,00 1,80 2,80
3. Kochanowskiego 2-4 1,00 1,80 2,80
4. Pogodna 6-8 1,00 1,80 2,80
5. Sikorskiego 56 1,00 1,80 2,80
6. Miła 8-10 1,00 1,80 2,80
7. Pogodna 9 1,00 1,80 2,80
8. Pogodna 2 1,00 1,80 2,80
9. Górna 6 1,00 1,80 2,80
10. Kochanowskiego 14 1,00 1,80 2,80
11. Kochanowskiego 12 1,00 1,80 2,80
12. Domańskiego 9 1,00 2,00 3,00
13. Zwycięstwa 4 1,00 2,00 3,00
14. Zwycięstwa 2 1,00 2,00 3,00
15. Domańskiego 7 1,00 2,00 3,00
16. Zwycięstwa 1 1,00 2,00 3,00
17. Domańskiego 5 1,00 2,00 3,00
18. Zwycięstwa 5 1,00 2,00 3,00
19. Zwycięstwa 3 1,00 2,00 3,00
20. Styp-Rekowskiego 1 1,00 1,80 2,80
21. Zwycięstwa 6 1,00 2,00 3,00
22. Zwycięstwa 8 1,00 2,00 3,00
23. Zwycięstwa 10 1,00 2,00 3,00
24. Zwycięstwa 12 1,00 2,00 3,00
25. Zwycięstwa 14 1,00 2,00 3,00
26. Zwycięstwa 16 1,00 2,00 3,00
27. Zwycięstwa 7 1,00 2,00 3,00
28. Słoneczna 26 1,00 1,90 2,90
29. Słoneczna 24 1,00 1,90 2,90
30. Słoneczna 28 1,00 1,90 2,90
31. Słoneczna 30 1,00 1,90 2,90
32. Słoneczna 32 1,00 1,90 2,90
33. Gdańska 16 1,00 1,90 2,90
34. Gdańska 14 1,00 1,90 2,90
35. Przemysłowa 11 1,00 2,00 3,00
36. Przemysłowa 9 1,00 2,00 3,00
37. Przemysłowa 7 1,00 2,00 3,00
38. Zwycięstwa 18 1,00 1,90 2,90
39. Ceynowa 36 1,00 2,00 3,00
40. Zwycięstwa 20 1,00 1,90 2,90
41. Domańskiego 11 1,00 1,90 2,90
42-47 Sienkiewicza 2-12 1,10 1,90 3,00
48 Zwycięstwa 16A 0,50 1,65 2,15

 

dodatkowy fund. remontowy na  ocieplenie bm.  od  2008r                   0,75 zł/m2

 

eksploatacja – od garaży własnościowych                                               1,90 zł/m2

eksploatacja lokale własnościowe                                                             4,00 zł/m2 

 

 

centralne ogrzewanie –  bez zmian

 

Budynki Centralne ogrzewanie na  2022  rok

  [zł/m2]

Styp – Rekowskiego 1 2,60
Górna 6  

2,50

Sikorskiego 56 2,60
Miła 8-12 2,60
Pogodna 2, 6-8, 9 2,60
Przemysłowa 7 2,45
Przemysłowa 9 2,70
Przemysłowa 11 2,50
Ceynowy 36 2,45
Słoneczna 24 2,40
Słoneczna 26, 28 2,40
Słoneczna   30, 32 2,40
Gdańska 14, 16 2,60
Zwycięstwa  20 2,55
Zwycięstwa 18 2,45
Domańskiego  11, 2,45
Kochanowskiego  2-4,   7-9,

11-17,   12,    14

2,60
Domańskiego 5, 7, 9 2,70
Zwycięstwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,12, 14, 16 2,70
Sienkiewicza 2, 4, 6, 8, 10, 12 2,60
Zwycięstwa 16A 2,70

 

 gaz w budynkach bez liczników   – od 1 stycznia 2022 roku

Budynki zł/ osobę
Ceynowa 36 16,00
Przemysłowa 7 16,00
Przemysłowa 9 14,00
Przemysłowa 11 13,00
Gdańska 16 15,00
Gdańska 14 14,00
Słoneczna 24 13,00
Słoneczna 26 12,00
Słoneczna 28 14,00
Słoneczna 30 13,00
Słoneczna 32 14,00
Zwycięstwa 6 13,00
Zwycięstwa 18 13,00
Zwycięstwa 7 12,00
Zwycięstwa 8 13,00
Zwycięstwa 10 13,00
Zwycięstwa 12 12,00
Zwycięstwa 14 13,00
Zwycięstwa 16 12,00

– śmieci + wspólna woda                     25,50 zł/osobę od 1 stycznia 2022

– lodówka ( w piwnicy lokatora)          25,00 zł/m-cznie

– zamrażarka (w piwnicy lokatora)     30,00 zł/m-cznie

– miejsca postojowe (blaszaki)           15,40 zł/m-cznie brutto

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytowie, adres : 77-100 Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10, KRS 206564, nr tel. 59-822-24-37, email sekretariatbsmbytow@onet.pl

b) dane przetwarzane są w celu rozliczeń z członkami Spółdzielni, właścicielami i najemcami lokali, na podstawie prawnej: Statut Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu tytułu prawnego do lokalu;

e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także o prawie do przenoszenia danych;

f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy;

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w  Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

20 lipca 2017 roku Sejm przyjął zmiany w zasadach działania Spółdzielni.Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w Spółdzielniach Mieszkaniowych.Wprowadzono do ustawy wyraźną zasadę powstania z mocy prawa członkostwa w przypadku nabycia spółdzielczego  prawa do lokalu.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian z 20 lipca 2017 roku – ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

  1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych, albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: a) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego , b) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, c) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, d) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”;lub e) będącą założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust.9.
  2. Członkami Spółdzielni oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
  3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni , z zastrzeżeniem ust. 9.Osobie tej nie przysługuje spółdz. lok. prawo do lokalu mieszkalnego.”