Rada Nadzorcza BSM

Polzenius Ewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej BSM.

Ziołnowska Genowefa – Z-ca Przewodniczącego R. N.

Romanko Izabela – Sekretarz R.N.

Dankiewicz Maria- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Metel Izabela – Członek Komisji Rewizyjnej.

Niedzin Krystyna – Członek Komisji Rewizyjnej.

Kukliński Stanisław – Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej  i GZM.

Leszczyński Andrzej – Członek Komisji Inwestycyjnej i GZM.

Ossowska Anna – Członek Komisji Inwestycyjnej i GZM.

Pruszak Roman – Członek Rady Nadzorczej.

Zborowska Lucyna – Członek Rady Nadzorczej.

Jóźwik Ewa – Członek Rady Nadzorczej.