Zarząd BSM

Metel Izabela – Prezes Zarządu BSM.

Wantoch Rekowski Tomasz – Z-ca Prezesa Zarządu.

Pradella Piotr – Członek Zarządu.