Komisja Inwestycyjna BSM

Kukliński Stanisław – Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej i GZM.

Leszczyński Andrzej – Członek Komisji Inwestycyjnej i GZM.

Ossowska Anna – Członek Komisji Inwestycyjnej i GZM.