Przetargi

Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na:

Roboty budowlane:

-remont kominów wraz z położeniem papy termozgrzewalnej wokół komina w budynkach mieszkalnych Zwycięstwa 5, 10, 12, 14, 16.

Roboty elektryczne:

– wymiana głównego zasilania do skrzynek ZK oraz wymiana WLZ w budynkach mieszkalnych przy ulicy Słonecznej 30 i Słonecznej 32.

Specyfikacja oraz zakres ww. prac dostępny jest w biurze Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Kochanowskiego 8-10, nr tel. 59 822 24 37.

Termin składania ofert: 08.05.2023r. do godz. 15.00.

Miejsce składania ofert: Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 77-100 Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.

dostawę i montaż elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym w budynkach należących do Spółdzielni wraz ze świadczeniem usługi indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, odczytów i usług serwisowych.

Termin składania ofert: 08.05.2023r. do godz. 15.00.

Miejsce składania ofert: Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 77-100 Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.

SIWZ dostępny w biurze Spółdzielni.